menuordersearch
digital-kala.ir

آردوینو ,

جستجو در فروشگاه
آردوینو مگا 2560 - Arduino MEGA CH340G
Arduino MEGA CH340G
آردوینو مگا 2560 - Arduino MEGA CH340GArduino MEGA CH340G - موجودی: 8 موجود225,000 تومان
آردوینو مگا 2560 - Arduino MEGA R3
آردوینو مگا 2560 - Arduino MEGA R3
آردوینو مگا 2560 - Arduino MEGA R3آردوینو مگا 2560 - Arduino MEGA R3 - موجودی: 6 موجود263,000 تومان
آردوینو پرو مینی Arduino Pro Mini مدل 5V
آردوینو پرو مینی Arduino Pro Mini مدل 5V
آردوینو پرو مینی Arduino Pro Mini مدل 5Vآردوینو پرو مینی Arduino Pro Mini مدل 5V - موجودی: 5 موجود60,000 تومان
آردوینو نانو Arduino CH340G
آردوینو نانو Arduino CH340G
آردوینو نانو Arduino CH340Gآردوینو نانو Arduino CH340G - موجودی: 11 موجود69,000 تومان
برد آردوینو لئوناردو Leonardo
آردوینو Leonardo
برد آردوینو لئوناردو Leonardoآردوینو Leonardo - موجودی: 11 موجود145,000 تومان
برد آردوینو Uno R3 دارای پردازنده ATmega328P
برد آردوینو Uno R3 دارای پردازنده ATmega328P
برد آردوینو Uno R3 دارای پردازنده ATmega328Pبرد آردوینو Uno R3 دارای پردازنده ATmega328P - موجودی: 0 نا موجود0 تومان